Odział utworzony w 1999 roku zajmuje się letnim i zimowym utrzymaniem dróg i chodników oraz terenów zielonych. Doświadczona załoga jak i systematycznie modernizowana baza sprzętowa, na którą składają się m.in. wydajne samojezdne kosiarki trawnikowe, mechaniczne zamiatarki do ulic i chodników, wielko i małogabarytowy sprzęt do utrzymania zimowego pozwalają na realizację usług na niezmiennie wysokim poziomie.