Wieloletnie doświadczenie i praktykę w utrzymaniu terenów zielonych postanowiliśmy wykorzystać poszerzając ofertę o usługi związane z zakładaniem i pielęgnacją terenów zielonych. Zrealizowaliśmy projekty związane z nasadzaniem drzew i krzewów oraz urządzeniem rabat i różanek na terenach komunalnych