Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych „PUS” sp. z o.o.
NIP 633-000-48-66

REGON 271 77 51 88
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod nr KRS 0000058508
Kapitał zakładowy wynosi 50.400,00 PLN

Zarząd :

  • Henryk Czarnota      – Prezes Zarządu
  • Wiesław Wojtczak    – Wiceprezes Zarządu

Główny Księgowy:

  • Cecylia Spadzińska

Biuro:
ul. Górnicza 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój
woj. śląskie
biurowiec KWK „Jas-Mos”, pokój 622, II p.

tel.: +48 32 756 36 94
fax:  +48 32 473 44 82
e-mail: pus@firma.pl

Pranie odzieży oraz utrzymanie czystości budynków:
Wiceprezes Wiesław Wojtczak: +48 508 124 534

Letnie oraz zimowe utrzymanie dróg, chodników i pielęgnacja  zieleni :
Kierownik Działu Karol Makaruk: +48 504 064 530